Μαθήματα σκίτσου και κινουμένου σχεδίου (animation)

Μαθήματα σκίτσου και κινουμένου σχεδίου (animation)

Ημερ. Ανάρτησης:2016-11-04

Στη σελίδα που μνημονεύεται παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα , σε μορφή pdf , μαθήματα σκίτσου και animation.

https://randomnerds.com/learn-to-draw-cartoons-with-the-now-public-domain-famous-artist-cartoon-course-textbook/