Παιδικό τμήμα ζωγραφικής

Παιδικό τμήμα ζωγραφικής

Στο ARTio λειτουργει τμήμα παιδικού εικαστικού εργαστηρίου διαρθρωμένο σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με άξονα την παρατήρηση, με μέσο τη χρήση ποικίλων τεχνικών, μέσων και υλικών με στόχο την προσέγγιση της πραγματικότητας και της φαντασίας και την εικαστική αποτύπωσή τους... A children's art workshop, organised around specific thematic units, based on observation, using various materials, mediums and techniques, having as its aim to approach and to depict reality and imagination.

Περισσότερα στο http://koitazokaivlepo.blogspot.gr/