Γραμμικό Σχέδιο

Γραμμικό Σχέδιο

Γραμμικό σχέδιο

Το γραμμικό-τεχνικό-αρχιτεκτονικό σχέδιο κατατάσσεται στην κατηγορία των σχεδίων εφαρμογής. Το γραμμικό μπορούμε να το πούμε και κατασκευαστικό σχέδιο εφόσον χρησιμοποιείται για την κατασκευή του σχεδιαζόμενου αντικειμένου. Γι’αυτό και πρέπει να έχει ακριβείς διαστάσεις και πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη μορφή του.

Μπορεί να εκφραστεί με σχέδια δύο και τριών διαστάσεων.

Στο επίπεδο των εξετάσεων μαθαίνουμε και χρησιμοποιούμε σχέδια δύο διαστάσεων.

Στο εργαστήριο ARTio η εκμάθηση του γραμμικού σχεδίου γίνεται αρχικά μέσω απλών γεωμετρικών μοτίβων , ώστε να αποκτήσει ο μαθητής ευχέρεια στη χρήση των γεωμετρικών οργάνων , και στη συνέχεια μέσω απλών και σύνθετων σχεδίων υπό κλίμακα.

Στη σελίδα του ARTio μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε ελεύθερα ,αρχεία με θέματα πανελλαδικών εξετάσεων γραμμικού σχεδίου.

Υ.Γ. Η σελίδα του ARTio και τα περιεχόμενα της "προστατεύονται" από την αρχή " copy left " πράγμα που σημαίνει πως μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία μας ελεύθερα αρκεί να αναφέρετε την πηγή.