Ελεύθερο Σχέδιο

Ελεύθερο Σχέδιο

Ελεύθερο σχέδιο

Το ελεύθερο σχέδιο ανήκει στην κατηγορία των σχεδίων εντύπωσης τα οποία χρησιμοποιούμε για να έχουμε μία φαινομενική εικόνα του αντικειμένου που σχεδιάζουμε.

Δεν μας δίνουν ομως ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθος και τις διαστάσεις των αντικειμένων. Σχέδια εντύπωσης είναι και τα σκίτσα, τα προοπτικά και τα σκαριφήματα.

Στο εργαστήριο ARTio η εκμάθηση του ελευθέρου σχεδίου γίνεται σε ατομική βάση αρχικά με απλά σχήματα ώστε να γίνει εύκολα κατανοητή η κατασκευή του σχεδίου , η μέθοδος μετρήματος και μεταφοράς των αναλογιών στο χαρτί και η απόδοση διαβαθμισμένων τόνων.

Σταδιακά περνάμε σε πιό πολύπλοκες συνθέσεις αντικειμένων όπου μελετάμε την προοπτική , την υφή των υλικών , την τοποθέτηση των αντικειμένων και το φωτισμό.

Στη σελίδα του ARTio μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε ελεύθερα ,αρχεία με θέματα πανελλαδικών εξετάσεων ελευθέρου σχεδίου.

Υ.Γ. Η σελίδα του ARTio και τα περιεχόμενα της "προστατεύονται" από την αρχή " copy left " πράγμα που σημαίνει πως μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία μας ελεύθερα αρκεί να αναφέρετε την πηγή.