ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ 2000

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ 2000

Ημερ. Ανάρτησης:2000-07-09

Σεμινάριο ιστορίας τέχνης που οργανώθηκε από το ARTio το Δεκέμβριο του 2000 με εισηγητές

τους Θάνο Βιδάκη εικαστικό, Βασίλη Βασιλειάδη Αρχιτέκτων, Andrea Carnemolla εικαστικό-κριτικό τέχνης,

Claude Nullans εικαστικό, Μανόλη Πρινιανάκη φωτογράφο, Πάρι Επιτροπάκη Αρχαιολόγο και Στέλλα Μπολωνάκη εικαστικό.

Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν έξι μήνες και έγιναν 70 εισηγήσεις